Skip to content Skip to footer

ENGINYERIA

ENGINYERIA

L’enginyeria que t’aporta valor

En moltes ocasions podem millorar el rendiment i la qualitat de la maquinària existent amb modificacions mecàniques puntuals.

Podem posar a la pràctica les idees de millora de la línia de producció dels nostres clients amb el suport de la nostra enginyeria i el desenvolupant d’elements mecànics amb el software Creo.

Enginyeria
elèctrica

Realització de projecte elèctric i d’automatització:
esquemes elèctrics, selecció de sensors i de sistemes
de control. Utilitzem la plataforma digital EPLAN.
Digitalitzem documentació existent de plantes de
producció o generem documentació nova per a noves
màquines o línies de producció.

Enginyeria de
software

Programació de sistemes de control que poden incloure equips de motion, lleves electròniques o robots cartesians o antropomòrfics. Treballem amb les principals marques del mercat.

Desenvolupament d’aplicacions de control i supervisió de plantes i línies de producció. Habilitem la indústria per l’anàlisi de dades energètiques, de producció i relacionades amb el manteniment preventiu i predictiu.
Som Bronze Partners de COPA-DATA, amb l’Scada Zenon.

Enginyeria
mecànica

Desenvolupament d’elements mecànics amb
el software Creo.

L’enginyeria que t’aporta valor

En moltes ocasions podem millorar el rendiment i la qualitat de la maquinària existent amb modificacions mecàniques puntuals.

Podem posar a la pràctica les idees de millora de la línia de producció dels nostres clients amb el suport de la nostra enginyeria i el desenvolupant d’elements mecànics amb el software Creo.

Enginyeria
elèctrica

Realització de projecte elèctric i d’automatització: esquemes elèctrics, selecció de sensors i de sistemes de control. Utilitzem la plataforma digital EPLAN. Digitalitzem documentació existent de plantes de producció o generem documentació nova per a noves màquines o línies de producció.

Enginyeria de
software

Programació de sistemes de control que poden incloure equips de motion, lleves electròniques o robots cartesians o antropomòrfics. Treballem amb les principals marques del mercat.

Desenvolupament d’aplicacions de control i supervisió de plantes i línies de producció. Habilitem la indústria per l’anàlisi de dades energètiques, de producció i
relacionades amb el manteniment preventiu i predictiu.
Som Bronze Partners de COPA-DATA, amb l’Scada Zenon.

Enginyeria
mecànica

Desenvolupament d’elements mecànics amb el software Creo.