Skip to content Skip to footer

Amida4 és una enginyeria
especialitzada en tecnologies
d’automatització, control i supervisió
de màquines, equips i processos.

Amida4 és una enginyeria
especialitzada en tecnologies
d’automatització, control i supervisió
de màquines, equips i processos.

Cap a una indústria 5.0.
Més resilient. Més sostenible.
Més humana.

Des de 2004 aportem valor a través de l’automatització i el desenvolupament de maquinària especial per a diferents sectors.

Des de 2004 aportem valor a través
de l’automatització i el
desenvolupament de maquinària
especial per a diferents sectors.