Skip to content Skip to footer

DADES

DADES

Solucions innovadores a la teva mida

Davant dels reptes actuals de la indústria, l’adquisició, el registre i la visualització en temps real dels valors dels paràmetres que caracteritzen el teu procés productiu són claus per poder decidir amb cura sobre aspectes que impliquin millores en eficiència, qualitatives, costos d’explotació, manteniment preventiu, anàlisi tecnològic, etc.

Control de
producció OEE

Oferim el servei de control de la producció a través del càlcul de l’OEE (Overall Equipment Effectiveness o Eficiència Total dels Equips), un indicador essencial per mesurar la productivitat i eficàcia dels equipaments industrials que es calcula tenint en compte els paràmetres de disponibilitat, eficiència i qualitat. El registre dels paràmetres necessaris i la monitorització, fins i tot en temps real, permeten incrementar l’eficiència del procés productiu.

Gestió
Operativa

Amida4 t’ofereix el sistema de gestió operatiu, el sistema de gestió de dades dels processos productius que et permetrà, mitjançant un registre de paràmetres i dades pròpies de cada entorn productiu, solucionar requeriments de traçabilitat, cues de producció, gestió de lots, generació d’informes, etc.

Control de
qualitat

T’oferim el sistema de control de la qualitat que et permetrà, mitjançant un registre de paràmetres i dades pròpies de cada entorn productiu, controlar tota aquella informació que t’ajudi a assegurar la qualitat final del teu producte, a incrementar la satisfacció dels teus clients i a complir amb l’entorn normatiu pertinent

Generador d'Informes

La generació d’informes representatius dels processos productius és una eina indispensable per tal de poder prendre decisions efectives sobre aquests processos. A Amida 4 t’oferim l’assessorament i l’execució pràctica, adaptada a les necessitats de cada cas, que obtindrà com a resultat una representació acurada dels principals paràmetres, i possibles co-relacions entre ells, que governen el rendiment del procés productiu.

Control del Consum Energètic

Amida4 t’ofereix el sistema de control del consum energètic que et permetrà, mitjançant un registre de paràmetres i dades pròpies de cada entorn productiu, controlar tota aquella informació que t’ajudi a monitoritzar els consums d’energia dels equips de la teva instal·lació, ajudant a implementar solucions que et portin a disposar d’una instal·lació més eficient energèticament, el que implica, entre d’altres, un impacte directe en la petjada de carboni i la cura del medi ambient.

Solucions innovadores a la teva mida

Davant dels reptes actuals de la indústria, l’adquisició, el registre i la visualització en temps real dels valors dels paràmetres que caracteritzen el teu procés productiu són claus per poder decidir amb cura sobre aspectes que impliquin millores en eficiència, qualitatives, costos d’explotació, manteniment preventiu, anàlisi tecnològic, etc.

Control de
producció OEE

Oferim el servei de control de la producció a través del càlcul de l’OEE (Overall Equipment Effectiveness o Eficiència Total dels Equips), un indicador essencial per mesurar la productivitat i eficàcia dels equipaments industrials que es calcula tenint en compte els paràmetres de disponibilitat, eficiència i qualitat. El registre dels paràmetres necessaris i la monitorització, fins i tot en temps real, permeten incrementar l’eficiència del procés productiu.

Gestió Operativa

Amida4 t’ofereix el sistema de gestió operatiu, el sistema de gestió de dades dels processos productius que et permetrà, mitjançant un registre de paràmetres i dades pròpies de cada entorn productiu, solucionar requeriments de traçabilitat, cues de producció, gestió de lots, generació d’informes, etc.

Control DE QUALITAT

T’oferim el sistema de control de la qualitat que et permetrà, mitjançant un registre de paràmetres i dades pròpies de cada entorn productiu, controlar tota aquella informació que t’ajudi a assegurar la qualitat final del teu producte, a incrementar la satisfacció dels teus clients i a complir amb l’entorn normatiu pertinent

GENERADOR D'INFORMES

La generació d’informes representatius dels processos productius és una eina indispensable per tal de poder prendre decisions efectives sobre aquests processos. A Amida 4 t’oferim l’assessorament i l’execució pràctica, adaptada a les necessitats de cada cas, que obtindrà com a resultat una representació acurada dels principals paràmetres, i possibles co-relacions entre ells, que governen el rendiment del procés productiu.

CONTROL DEL CONSUM ENERGÈTIC

Amida4 t’ofereix el sistema de control del consum energètic que et permetrà, mitjançant un registre de paràmetres i dades pròpies de cada entorn productiu, controlar tota aquella informació que t’ajudi a monitoritzar els consums d’energia dels equips de la teva instal·lació, ajudant a implementar solucions que et portin a disposar d’una instal·lació més eficient energèticament, el que implica, entre d’altres, un impacte directe en la petjada de carboni i la cura del medi ambient.