Skip to content Skip to footer

ROBÒTICA

ROBÒTICA

Robots col·laboratius:
els grans aliats del teu negoci

Els robots col·laboratius poden executar les feines exigents i repetitives en la línia de producció, permetent que els operaris realitzin feines de més valor afegit. Davant de la dificultat de trobar especialistes en àrees específiques com la soldadura, polit de superfícies, etc., els robots col·laboratius resulten uns grans aliats per portar a terme aquestes tasques amb qualitat i repetitivitat. 

Robots
col·laboratius

Aprofitant tots els avantatges de la robòtica col·laborativa (facilitat d’us, repetitivitat, seguretat, flexibilitat, etc.), a Amida4 som experts en la implantació de solucions específiques que augmentaran la productivitat, eficiència i qualitat en aquelles tasques repetitives o poc valorades on la robòtica realment incrementa la fiabilitat en l’execució.

Tray Handler

Amida4 ha desenvolupat aquesta aplicació específica basada en la robòtica col·laborativa que aporta eficiència i productivitat a la càrrega de carros portasafates en l’entorn de les panificadores. L’equip és capaç de carregar i descarregar fins a dues posicions de carros optimitzant la geometria en planta i el temps d’execució amb la qualitat i repetitivitat pròpia d’aquesta tecnologia.

Robots col·laboratius: els grans aliats del teu negoci

Els robots col·laboratius poden executar les feines exigents i repetitives en la línia de producció, permetent que els operaris realitzin feines de més valor afegit. Davant de la dificultat de trobar especialistes en àrees específiques com la soldadura, polit de superfícies, etc., els robots col·laboratius resulten uns grans aliats per portar a terme aquestes tasques amb qualitat i repetitivitat.

Robots
col·laboratius

Aprofitant tots els avantatges de la robòtica col·laborativa (facilitat d’us, repetitivitat, seguretat, flexibilitat, etc.), a Amida4 som experts en la implantació de solucions específiques que augmentaran la productivitat, eficiència i qualitat en aquelles tasques repetitives o poc valorades on la robòtica realment incrementa la fiabilitat en l’execució.

Tray Handler

Amida4 ha desenvolupat aquesta aplicació específica basada en la robòtica col·laborativa que aporta eficiència i productivitat a la càrrega de carros portasafates en l’entorn de les panificadores. L’equip és capaç de carregar i descarregar fins a dues posicions de carros optimitzant la geometria en planta i el temps d’execució amb la qualitat i repetitivitat pròpia d’aquesta tecnologia.