Skip to content Skip to footer

Política
de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

Amida4 Enginyeria SL, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.amida4.com s’inclouen als fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Amida4 Enginyeria SL.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’exercici de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Amida4 Enginyeria SL.

Aquestes dades únicament se cediran a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat exposada anteriorment.

Amida4 Enginyeria SL adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme a allò establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de les dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el mateix usuari a través d’e-mail a: info@amida4.com o a l’adreça: C/ Gran Bretanya 11 nau 1. Pol. Ind. Les Comes. 08700 Igualada (Barcelona).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Amida4 Enginyeria SL.


Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

A Amida4 Enginyeria SL tractarem les seves dades personals recollides a través del lloc web www.amida4.com, amb les següents finalitats:

1. Complir les obligacions comercials, laborals, corporatives i comptables de l’empresa.

2. Prestar els seus serveis d’acord amb les necessitats particulars dels clients, amb la finalitat de complir els contractes subscrits per aquesta.

3. Enviar informació promocional via electrònica.

4. Facilitar la informació sol·licitada per l’usuari a través del formulari de contacte.

Li recordem que es pot oposar a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, ja que és impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Durant quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·liciti la seva supressió i durant el termini pel qual puguin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza amb les següents bases
jurídiques que el legitimen:

1. La sol·licitud d’informació i/o contractació dels serveis de Amida4 Enginyeria SL, els termes i condicions de la qual es posaran a disposició en tot cas de forma prèvia a una eventual contractació.

2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en quant l’informem posant a la seva disposició aquesta política de privacitat, després de la lectura de la qual, en cas d’estar conforme, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a tal efecte.

En cas que no ens faciliti les seves dades o ho faci de forma errònia o incomplerta, no podrem atendre la seva sol·licitud, de forma que resultarà del tot impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o portar a terme la contractació dels serveis.

Destinataris

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Amida4 Enginyeria SL, exceptuant l’obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d’allotjament compartit, Amida4 Enginyeria SL no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades de conformitat amb la LSSI

Amida4 Enginyeria SL informa que, com a prestador del servei d’allotjament de dades i en virtut d’allò establert a la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en el qual es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i tan sols es podran utilitzar en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat es farà en virtut d’allò disposat a la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets de propietat intel·lectual www.amida4.com

Amida4 Enginyeria SL és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i altres drets que guarden relació amb els continguts del lloc web www.amida4.com i els serveis que s’hi ofereixen, així com del programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.amida4.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Amida4 Enginyeria SL, encara que aquests siguin gratuïts i/o de disposició pública.

Amida4 Enginyeria SL disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del software.

L’usuari no adquireix ningun dret o llicència pel servei contractat, sobre el software necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, amb l’excepció dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la duració d’aquests.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de Amida4 Enginyeria SL, quedant-li prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar, la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Amida4 Enginyeria SL, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Amida4 Enginyeria SL i, en particular de:

• La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, a judici de Amida4 Enginyeria SL, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

• Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers.

• La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui allò disposat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.

• La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte de les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a Amida4 Enginyeria SL per les despeses que generi la imputació de Amida4 Enginyeria SL en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Amida4 Enginyeria SL realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors; tanmateix, no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que dites dades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període de temps transcorregut des de la darrera còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades per Amida4 Enginyeria SL, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa que concordi amb la complexitat i el volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa al preu del servei quan la pèrdua del contingut es degui a causes atribuïbles a Amida4 Enginyeria SL.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI, Amida4 Enginyeria SL no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre medi de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagués estat sol·licitat o expressament autoritzat pels destinataris d’aquestes.

En el cas d’usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, Amida4 Enginyeria SL sí està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Amida4 Enginyeria SL que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.