Skip to content Skip to footer

NOSALTRES

El següent pas per a la teva indústria
Amida4 és una empresa especialitzada en
tecnologies d’automatització, control i
supervisió de màquines, equips i processos.

NOSALTRES

El següent pas per a la teva indústria
Amida4 és una empresa especialitzada en
tecnologies d’automatització, control i
supervisió de màquines, equips i processos.

Som experts en l’automatització d’instal·lacions industrials i màquines especials en diferents sectors; des de la màquina autònoma fins a la planta sencera. L’ampli ventall de projectes realitzats ens ha especialitzat en productes i tecnologies de control com ara la robòtica, el control numèric, el motion, els servosistemes, etc.

Som analítics perquè una anàlisi acurada en el moment oportú facilita la selecció òptima de les tecnologies a utilitzar i millora molt significativament el rendiment de la instal·lació. Comprendre amb precisió les particularitats del sistema és essencial per poder dissenyar l’algoritme de control més adequat.

Som innovadors i creiem en les possibilitats d’innovació i productivitat que ofereixen les tecnologies de control, tant per a fabricants de maquinària com per a gran part de la indústria.

LES 4 FASES
D’UN PROJECTE

LES 4 FASES
D’UN PROJECTE

01ConcepteDefinició.
Pre-enginyeria.
Anàlisi del projecte
per definir la
solució més adient.
02DesenvolupamentEnginyeria.
Desenvolupament
de tasques
necessàries per
portar el projecte
a la pràctica.
03RealitzacióExecució del projecte.
Fabricació, muntatge,
instal·lació i programació.
04Posada en marxaAjust i validació del
funcionament
de tots els elements
instal·lats d’acord
amb les funcions
projectades.

LES 4 FASES
D’UN PROJECTE

LES 4 FASES
D’UN PROJECTE

01ConcepteDefinició. Pre-enginyeria.
Anàlisi del projecte per definir
la solució més adient.
02DesenvolupamentEnginyeria Desenvolupament de
tasques necessàries per portar
el projecte a la pràctica.
03RealitzacióExecució del projecte. Fabricació,
muntatge, instal·lació i programació
04Posada en marxaAjust i validació del funcionament
de tots els elements instal·lats d’acord
amb les funcions projectades.

Per què Amida4?

 

EL QUE FEM

 • Registrem dades del funcionament dels equips, indicadors quantitatius de
  producció, i les presentem en dashboards intuïtius de fàcil ús.
 • Automatitzem tasques que fins ara no eren possibles gràcies a robots col·laboratius
  i platafòrmes mòbils.

PER A TU

 • Fiabilitat en el procés de producció, minimitzant la intervenció manual.
 • Capacitat de prendre decisions informades, control sobre la producció i possibilitat
  de fer un manteniment predictiu dels equips de producció.
 

EL QUE FEM

 • Desenvolupem sistemes d’inspecció de producte i de rebuig, integrats en la línia de producció.
 • Recollim dades del procés.

PER A TU

 • Garantia de qualitat del teu producte.

EL QUE FEM

 • Mantenim la documentació de software i hardware dels teus equips.
 • Substituïm els components que arriben al final de la seva vida o actualitzem els obsolets.
 • Millorem el seu funcionament intervenint en l’àmbit de control i en el mecànic.
 • Integrem la coordinació entre màquines d’una mateixa línia.

PER A TU

 • Equips actualitzats i preparats per a nous productes, adaptables als canvis de formats i de capacitat de producció. 

EL QUE FEM

 • Millorem l’accés a la informació.
 • Facilitem l’accés als recursos.
 • Donem suport al desenvolupament de la feina.
 • Proporcionem accés a noves oportunitats de coneixement.

PER A TU

 • Augment de la motivació, el compromís, la proactivitat i el rendiment del personal.