Skip to content Skip to footer

ENGINYERIA

ENGINYERIA

L’enginyeria que t’aporta valor

L’enginyeria és l’aplicació pràctica de la ciència i la tecnologia. A Amida4 disposem dels millors professionals i les millors eines de disseny d’enginyeria elèctrica i mecànica per tal d’oferir solucions reals a problemes i reptes que es presenten cada dia en l’entorn de la maquinària industrial. Podem oferir desenvolupaments totalment nous, millores i actualitzacions d’equips, processos i línees existents i, fins i tot, suport directe integrant personal en el vostre equip de treball.

Digitalització
d'esquemes
elèctrics

Generem o actualitzem, usant el software de referència EPLAN, esquemes elèctrics inexistents, obsolets o generats en plataformes en desús.

MANTENIMENT DE SISTEMES D'AUTOMATITZACIÓ

Aportem valor en la gestió de software referent a PLC, HMI i SCADA. Tenim experiència, entre d’altres, en totes les firmes principals com Schneider Electric, Siemens, Beckoff, Rockwell i, per l’adquisició de dades, principalment en Zenon de Copadata dels quals som partners

L’enginyeria que t’aporta valor

L’enginyeria és l’aplicació pràctica de la ciència i la tecnologia. A Amida4 disposem dels millors professionals i les millors eines de disseny d’enginyeria elèctrica i mecànica per tal d’oferir solucions reals a problemes i reptes que es presenten cada dia en l’entorn de la maquinària industrial. Podem oferir desenvolupaments totalment nous, millores i actualitzacions d’equips, processos i línees existents i, fins i tot, suport directe integrant personal en el vostre equip de treball.

Digitalització
d'esquemes
elèctrics

Generem o actualitzem, usant el software de referència EPLAN, esquemes elèctrics inexistents, obsolets o generats en plataformes en desús.

Manteniment i actualització de software

Aportem valor en la gestió de software referent a PLC, HMI i SCADA. Tenim experiència, entre d’altres, en totes les firmes principals com Schneider Electric, Siemens, Beckoff, Rockwell i, per l’adquisició de dades, principalment en Zenon de Copadata dels quals som partners