Skip to content Skip to footer

ENGINYERIA

MANTENIMENT DE SISTEMES D'AUTOMATITZACIÓ

El manteniment i actualització de software de sistemes OT (Operational Technology) i DCS (Distributed Control System) és tant important com el manteniment mecànic, clàssicament entès necessari. Amida4 et pot assessorar i recolzar en la implantació de processos de manteniment preventiu de sistemes OT, així com en l’actualització i solució de situacions en què aquesta actualització és necessària. Tant els sistemes de supervisió SCADA –lligats a actualitzacions de software IT–, com els sistemes OT/DCS (PLC, divers, sensors, HMI, …), –més lligats a actualitzacions de firmware, llicències o software de programació–, requereixen d’un registre, seguiment i gestió sempre enfocats a evitar parades i bloquejos que afecten directament a l’eficiència del teu procés productiu.

El servei s’adreça a empreses amb equips i/o instal·lacions de maquinària i processos productius industrials, que disposin de certa documentació (esquemes elèctrics i llistes de material elèctric) i amb el software consultable (depenent de la instal·lació).

Reprodueix vídeo

01

Per què necessites un servei de manteniment i actualització de software?

 • Perquè tens equips, quadres elèctrics i línies productives amb software OT i sistemes DCS i no hi ha un protocol de manteniment preventiu que gestioni adequadament els seus software, llicències, firmware i demés entorns de configuració d’aquests components
 • Perquè tens tota la informació tecnològica relacionada amb tots els elements de software OT descentralitzada i fora de control
 • Perquè vols millorar i/o canviar alguns equips o parts dels procés i no és possible degut a incompatibilitats de software
 • Perquè tens un procés aturat per falta de software i/o anàlisis adequada de les necessitats de soft-firmware, llicències, configuració, etc.

Avantatges

Assessorament i gestió de les
polítiques i protocols relacionats
amb els software OT

Disposar en tot moment de les
últimes versions i actualitzacions
de tots els components soft OT i
elements DCS
Generació d’informes i
registres de tots els
components DCS i productes
de software OT
Disposar d’un pla de
gestió de recanvis, tant
de hardware com de
software
Evitar parades inesperades
o de llarga durada
Incrementar la possibilitat
de revendre equips en
millors condicions

Assessorament i gestió de les
polítiques i protocols relacionats
amb els software OT

Evitar parades inesperades o de
llarga durada
Disposar d’un pla de gestió de
recanvis, tant de hardware com
de software
Generació d’informes i registres
de tots els components DCS i
productes de software OT
Disposar en tot moment de les
últimes versions i actualitzacions
de tots els componets soft OT i
elements DCS
Incrementar la possibilitat de
revendre equips en millors
condicions

Assessorament i gestió de les polítiques i protocols relacionats amb els software OT

Generació d’informes i registres de tots els components DCS i productes de software OT
Evitar parades inesperades o de llarga durada
Disposar en tot moment de les últimes versions i actualitzacions de tots els componets soft OT i elements DCS
Disposar d’un pla de gestió de recanvis, tant de hardware com de software
Incrementar la possibilitat de revendre equips en millors condicions

02

Fases del servei

 • 1a visita gratuïta
 • Orientació no vinculant sobre el preu total. Definició del concepte general.
  – Reunió de validació conjunta
 • Pressupost detallat basat en les principals fites acordades. Aquest pressupost, en referencia a la mà d’obra, es pot presentar en diferents formats:
  – bosses d’hores revisables setmanalment (si no s’acorda un altre patró temporal)
  – preu tancat basat en llista de fites tancada (facturació per fites)
 • Primers passos: Presa de dades > Definició i descripció detallada dels objectius > Revisió i validació conjunta Client – Amida4
 • Definició de les fites temporals
 • Seguiment i revisió setmanal (si no s’acorda un altre patró temporal) sobre l’avenç i assoliment dels objectius pactats
 • Instal·lació i posada en marxa
 • Entrega i formació sobre els entregables
 • Possibilitat d’engegar el servei de manteniment preventiu amb visites i informes periòdics (mínim anual)

03

Entregables

 • Llistes de tot el material elèctric associat a software OT i sistemes DCS. Aquestes llistes inclouen tota la informació necessària per al seu adequat manteniment
 • Llistes de recanvis per a la seva apropiada gestió
 • Arxius en format EPLAN i PDF
 • Identificació física en el terreny i etiquetatge d’aquests materials
 • Procés d’auditoria anual liderat per Amida4 si es contracta
 • Possibilitat de seguiment periòdic facturable per visita
 • Assessoria i consultoria posterior

04

Quins mitjans posa Amida4?

 • Personal expert en Enginyeria multidisciplinar i gestió de projectes complexos de desenvolupament i recerca

– Gestió de la presa de dades i definició de les tasques a realitzar
– S’aplicarà el preu de tarifa ENGCONS

 • Personal expert en Enginyeria de Control i posta en marxa de maquinària i instal·lacions complexes

– Presa de dades i seguiment del projecte
– Experiència contrastada en llenguatges PLC, entre d’altres, Siemens, Schneider, Beckoff i Rockwell
– S’aplicarà el preu de tarifa ENGSEN

 • Personal expert en Enginyeria Elèctrica, en la generació d’esquemes i llistes de material elèctric en software EPLAN i en sistemes d’adquisició de dades SCADA

– Gestió de les tasques internes de generació documental i de software
– S’aplicarà el preu de tarifa ENGELEC

Necessites més informació?