Skip to content Skip to footer

ROBÒTICA

ROBÒTICA COL·LABORATIVA

Un robot col·laboratiu és un robot creat para interactuar amb humans en un entorn de treball.
Les seves principals característiques, entre d’altres, són la seguretat, la flexibilitat, la facilitat de programació i ús i la seva ràpida instal·lació. Estan orientats principalment a realitzar operacions repetitives, no ergonòmiques o que requereixin precisió i exactitud.

La implementació d’una cèl·lula robotitzada col·laborativa implica l’anàlisi de la tasca a fer, l’estudi de la millor solució basada en aquesta tecnologia i la implementació i integració de tots els equips necessaris que ofereixin la solució òptima adaptada a les necessitats de cada client. Amida4 té l’experiència i els recursos necessaris per tal d’executar totes aquestes etapes oferint la millor configuració adaptada a qualsevol requeriment específic.

Reprodueix vídeo

01

En què et pot ajudar una solució basada en la robòtica col·laborativa?

Els robots col·laboratius poden fer pràcticament qualsevol tasca que pot fer la mà humana: subjectar i deixar anar, soldar, moure, doblegar, posicionar, etc. L’adaptació de l’eina adequada i la correcta interpretació i implementació de les rutines del robot col·laboratiu, et permetran aplicar aquesta tecnologia fiable, repetitiva i incansable.

 

En aquest sentit, el robot col·laboratiu és ideal per a processos i aplicacions com:

 • Pick and Place
 • Soldadura
 • Tall
 • Polit
 • Alimentació de màquines
 • Manipulació de mostres
 • Control de Qualitat
 • Empaquetat i paletitzat

Aquesta llista es pot fer tant gran com processos repetitius existeixen. A Amida4 t’assessorem per tal d’obtenir el màxim rendiment en la teva aplicació robòtica.

Avantatges

Alliberar les persones de
feines perilloses, repetitives
i d’esforç en l’execució durant hores i hores. Es creen entorns de treball més
saludables

Fàcil implementació i
manteniment
Possibilitat d’interconnectar diferents processos
Instal·lació en zones de
treball habituals sense
necessitat de tancats i
distàncies de seguretat
que ocupen molta superfície
en planta
Operativa senzilla de
forma que la gestió del
robot la pot realitzar
qualsevol persona amb
uns mínims coneixements tecnològics
Preu molt competitiu
respecte altres aplicacions
de robòtica clàssica
Increment de l’eficiència.
Un cop s’arriba al punt
d’eficiència adequat,
aquest es manté de forma constant
La inversió té una taxa
de retorn molt ràpida

Alliberar les persones de feines perilloses,
repetitives i d’esforç en l’execució durant
hores i hores. Es creen entorns de treball
més saludables

Increment de l’eficiència. Un cop s’arriba
al punt d’eficiència adequat, aquest es
manté de forma constant
Operativa senzilla de forma que la gestió
del robot la pot realitzar qualsevol persona
amb uns mínims coneixements tecnològics
Possibilitat d’interconnectar diferents
processos
Instal·lació en zones de treball
habituals sense necessitat de
tancats i distàncies de seguretat
que ocupen molta superfície en planta
Fàcil implementació i manteniment
La inversió té una taxa de retorn
molt ràpida
Preu molt competitiu respecte altres
aplicacions de robòtica clàssica

Alliberar les persones de feines perilloses, repetitives i d’esforç en l’execució durant hores i hores. Es creen entorns de treball més saludables

Instal·lació en zones de treball habituals sense necessitat de tancats i distàncies de seguretat que ocupen molta superfície en planta
Increment de l’eficiència. Un cop s’arriba al punt d’eficiència adequat, aquest es manté de forma constant
Fàcil implementació i manteniment
Operativa senzilla de forma que la gestió del robot la pot realitzar qualsevol persona amb uns mínims coneixements tecnològics
La inversió té una taxa de retorn molt ràpida
Possibilitat d’interconnectar diferents processos
Preu molt competitiu respecte altres aplicacions de robòtica clàssica

02

Fases del servei

 • 1a visita gratuïta
 • Orientació no vinculant sobre el preu total. Definició del concepte general
  – Reunió de validació conjunta
 • Pressupost detallat basat en les principals fites acordades. Aquest pressupost, en referència a la mà d’obra, es pot presentar en diferents formats:
  – bosses d’hores revisables setmanalment (si no s’acorda un altre patro temporal)
  – preu tancat basat en llistat de fites tancada (facturació per fites)
 • Primers passos: Presa de dades > Definició i descripció detallada dels objectius > Revisió i validació conjunta Client – Amida4
 • Definició de les fites temporals
 • Seguiment i revisió setmanal (si no s’acorda un altre patró temporal) sobre l’avenç i assoliment dels objectius pactats
 • Instal·lació i posada en marxa
 • Entrega i formació sobre els entregables
 • Possibilitat d’engegar el servei de manteniment preventiu amb visites i informes periòdics (mínim anual)

03

Entregables

 •  Amida4 ofereix des de projectes d’anàlisis i assessorament a projectes claus en mà amb la instal·lació i posta en marxa de la cèl·lula robotitzada
 • Documentació de plànols de muntatge i plànols elèctrics, si s’escau
 • Documentació d’usuari i certificat CE, si s’escau
 • Llistes de recanvis, si s’escau, per la seva apropiada gestió
 • Arxius en format PDF
 • Procés d’auditoria anual liderat per Amida4 si es contracta
 • Possibilitat de seguiment periòdic facturable per visita
 • Assessoria i consultoria posterior

04

Quins mitjans posa Amida4?

 • Personal expert en Enginyeria multidisciplinar i gestió de projectes complexos de desenvolupament i recerca

– Gestió de la presa de dades i definició de les tasques a realitzar
– S’aplicarà el preu de tarifa ENGCONS

 • Personal expert en Enginyeria de Control i posta en marxa de maquinària i instal·lacions complexes

– Presa de dades i seguiment del projecte
– Experiència contrastada en llenguatges PLC, entre d’altres, Siemens, Schneider, Beckoff i Rockwell
– S’aplicarà el preu de tarifa ENGSEN

 • Personal expert en Enginyeria Elèctrica, en la generació d’esquemes i llistes de material elèctric en software EPLAN i en sistemes d’adquisició de dades SCADA

– Gestió de les tasques internes de generació documental i de software
– S’aplicarà el preu de tarifa ENGELEC

Necessites més informació?